El quinzet (endevinalla)

maig 2021

En té el món i la mà,
és al sòl que trepitges,
són els pèls que en van plens,
per bé que ni Déu en fa bon ús.
Sí, jo sé què és.
I vós, en sabeu res més?

@jaumetet